Privacy

Centrum voor Bewustzijn en Bewegen gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruik maakt van diensten van het Centrum voor Bewustzijn en Bewegen dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de oefentherapeut of via de mail. Denk hierbij aan:
– Naam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– BSN
– Telefoonnummer / mobiel nummer
– Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
– E-mailadres
– Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?
Het Centrum voor Bewustzijn en Bewegen heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van de werkzaamheden van de oefentherapeut. Dit heeft te maken met het declareren van de behandelingen bij de zorgverzekeraar. En om de therapie precies op jou af te stemmen.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we je gegevens?
Wij bewaren jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de therapiereeks. (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen
Het Centrum voor Bewustzijn en Bewegen zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan artsen).

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@cesarveldhoven.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
Het Centrum voor Bewustzijn en Bewegen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het telefoonnummer: 040-2540916

Meer informatie
Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen via het algemene telefoonnummer of via contact@cesarveldhoven.nl

Voor meer informatie over privacy kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

error: Onze inhoud is afgeschermd