Scoliose

Dit is een zijdelingse verkromming van de wervelkolom. In alle gevallen van deze aandoening is het corrigeren van de houding van het grootste belang. De oefeningen die wij je geven zijn gericht op het mobiliseren van de wervels waardoor de bocht vermindert of waardoor een verergering voorkomen kan worden.

Is de scoliose erger dan kan een brace (corset) de oplossing zijn en in zeer ernstige gevallen kan operatief gecorrigeerd worden. Samen met een arts wordt in de gaten gehouden of verergering optreedt.

De behandeling bestaat, naast de oefeningen, uit het geven van begeleiding en steun bij het leren omgaan met deze aandoening. Bij het dragen van een brace wordt ook aandacht besteed aan het leren ondersteunen van de werking. Er wordt zowel zonder als met brace geoefend. Ook wordt extra aandacht besteed aan de buikademhaling, omdat deze wordt belemmerd door het dragen van de brace. Na een operatie is de oefentherapie vooral gericht op het tegengaan van overbelasting van de niet vastgezette delen van de wervelkolom. Bovendien wordt een zo recht mogelijke houding aangeleerd.

error: Onze inhoud is afgeschermd